Саморозвиток , Цікаве та корисне

200 слів англійською, які необхідно знати всім 😄

200 слів англійською, які необхідно знати всім
200 слів англійською, які необхідно знати всім

200 слів, які необхідно знати всім, хто вивчають англійську мову

Займенники в англійській мові поділяються на вісім груп. Деякі форми особових займенників збігаються, тому треба вивчити 40 слів.

Особові займенники:

 • I – я;
 • you – ти, ви, вам, тебе, тобі, вами, вас, тобою;
 • he – він;
 • she – вона;
 • it – воно;
 • we – ми;
 • they – вони.

Замість кількох займенників, наприклад «йому», «їм», «його» вживається лише одне – him. Це істотно спрощує запам’ятовування слів:

 • me – я, мені;
 • him – він;
 • her – вона;
 • us – ми, нам, нас;
 • them – вони.

Присвійні займенники

Вони вказують на те, кому належить той чи інший предмет. Для всіх родів існує тільки одна словоформа:

 • my – мій, мої, моя, моє;
 • your – твій, ваше, ваш, твоє, твоя;
 • his – його;
 • her – її;
 • its – її, його;
 • our – наші, наш, наше;
 • their – їх.

Вказівні займенники

У цій групі всього лише чотири займенники. Вони допоможуть визначити кількість і віддаленість предметів, на які вказує той хто говорить.

Якщо предмети знаходяться близько:

 • this – це;
 • these – ці.

Якщо предмети знаходяться далеко:

 • that – той,
 • those – ті.

Зворотні займенники

Ви запам’ятайте ці слова, якщо розберетеся в їх структурі. Ця група займенників утворюється за допомогою слова self, що означає «особистість, сутність». А у множині воно змінюється на selves.

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves.

Неозначені займенники

До них можна додавати слова body (якщо мова йде про живих істот) або thing (якщо мова про неживі предмеи), тоді вони не вимагатимуть після себе постановки іменника. Наприклад: everybody – «кожна людина»; nothing – «ніщо»:

 • all – всі, усе, увесь;
 • every – кожний;
 • any – ніхто, будь-який, хто-небудь, усякий;
 • some – котрийсь, котрий, котрий-небудь, дехто, кілька;
 • other – ще один, інший;
 • no – ніякий, жоден, зовсім ні.

Питальні займенники необхідні для складання питань:

 • what – що;
 • who – хто;
 • which – котрий;
 • whose – чий.

Іменники. Їх дуже багато, але не всі з них вживаються в повсякденній мові. Тому, ось 50 найважливіших іменників, які варто вивчити:

 • family – сім’я;
 • people – люди;
 • woman – жінка;
 • man – чоловік;
 • husband – чоловік;
 • wife – дружина;
 • girl – дівчинка;
 • boy – хлопчик;
 • child – дитина;
 • friend – друг;
 • name – ім’я;
 • head – голова;
 • face – обличчя;
 • hand – рука;
 • life – життя;
 • hour – година;
 • week – тиждень;
 • day – день;
 • night – ніч;
 • month – місяць;
 • year – рік;
 • time – час;
 • sun – сонце;
 • world – мир;
 • animal – тварина;
 • tree – дерево;
 • water – вода;
 • food – їжа;
 • fire – вогонь;
 • country – країна;
 • city ​​- місто;
 • street – вулиця;
 • work – робота;
 • school – школа;
 • shop – магазин;
 • house – будинок;
 • room – кімната;
 • car – машина;
 • paper – папір;
 • pen – ручка;
 • door – двері;
 • chair – стілець;
 • table – стіл;
 • money – гроші;
 • way – шлях, спосіб;
 • end – кінець;
 • answer – відповідь;
 • price – ціна;
 • question – запитання;
 • number – номер.

Англійські дієслова

Певно, ви чули про ту страшну кількості часів в англійській – цілих 12! Щоб вільно говорити на цій мові, потрібно вивчити їх. Але якщо ви тільки на почали вивчення, головна ваша мета – словниковий запас та навчитися використовувати дієслова в теперішньому часі. А це дуже легко: дієслово (крім be і have) в цьому часі не змінюється. Лише в третій особі однини до нього додається закінчення -s.

Вивчіть ці 50 дієслів англійської мови:

 • be – бути;
 • have – мати;
 • do – робити;
 • get – отримувати;
 • can – могти;
 • feel – відчувати;
 • live – жити;
 • love – любити;
 • say – сказати;
 • tell – говорити;
 • see – бачити;
 • hear – чути;
 • listen to – слухати;
 • believe – вірити;
 • want – хотіти;
 • give – давати;
 • take – брати;
 • go – йти;
 • run – бігти;
 • come – приходити;
 • leave – залишати;
 • walk – гуляти;
 • sit – сидіти;
 • stand – стояти;
 • make – робити;
 • know – знати;
 • remember – пам’ятати;
 • understand – розуміти;
 • think – думати;
 • bring – приносити;
 • find – знаходити;
 • lose – втрачати;
 • use – використовувати;
 • study – вчитися;
 • learn – вчити;
 • work – працювати;
 • ask – запитувати;
 • answer – відповісти;
 • let – дозволяти;
 • begin – починати;
 • help – допомагати;
 • play – грати;
 • read – читати;
 • write – писати;
 • turn – повертати;
 • meet – зустріти;
 • change – змінити;
 • stop – зупиняти;
 • open – відкрити;
 • close – закрити.

Прикметники не змінюється ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. 20 найпотрібніших прикметників, за допомогою яких ви зможете описати те, що відчуваєте або бачите:

 • good – хороший;
 • bad – поганий;
 • new – новий;
 • old – старий;
 • young – молодий;
 • big – великий;
 • small – маленький;
 • long – довгий;
 • low – низький;
 • high – високий;
 • strong – сильний;
 • free – вільний;
 • open – відкритий;
 • easy – легкий;
 • right – вірний;
 • wrong – невірний;
 • cold – холодний;
 • hot – гарячий;
 • happy – щасливий;
 • ready – готовий.

Прислівники повідомляють додаткову інформацію. Для початку необхідно запам’ятати 20 основних:

 • always – завжди;
 • also – також;
 • never – ніколи;
 • just – просто, тільки що;
 • again – знову;
 • only – тільки;
 • often – часто;
 • still – все ще;
 • already – вже;
 • almost – майже;
 • enough – досить;
 • very – дуже;
 • sometimes – іноді;
 • now – зараз;
 • then – тоді;
 • quickly – швидко;
 • slowly – повільно;
 • usually – зазвичай;
 • especially – особливо;
 • well – добре.

Якщо ви запам’ятаєте ці 200 найбільш уживаних слів, ви зможете легко висловити свої думки і зрозуміти співрозмовника.

Цікаво почитати:

💐Як зробити гербарій власноруч?

Прокрастинація, що це та як її зупинити?

Японська методика проти ліні принцип 1 хвилини?

Comments are closed.